นายวัฒนา พุฒิชาติ
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนชาวอุดรธานีเป็นเจ้าบ้านที่ดี

วันที่ 18 ก.ย. 2560 )

นายสิธิชัย  จินดาหลวง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประจำศูนย์การสอบกลุ่มภาค/เขตจังหวัดอุดรธานี     ขอความร่วมมือชาวอุดรธานีเป็นเจ้าบ้านที่ดี วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560  ขอให้หลีกเลี่ยงการสัญจรบนถนนศรีสุข เพราะท่านอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายเนื่องจากการจราจรที่อาจจะติดขัด  เนื่องจากมีผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเดินทางเข้าสอบ  ณ สถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่บริเวณถนนศรีสุขมากกว่า  19,105 คน   และขออภัยชาวจังหวัดอุดรธานีที่อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางในวันดังกล่าว
                สำหรับผู้เข้าสอบขอให้เดินทางมาตรวจดูสถานที่สอบ และเผื่อเวลาในการเดินทางมาสนามสอบอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง  ซึ่งหากท่านเดินทางมาใกล้ช่วงเวลาสอบ  อาจจะมีปัญหาเรื่องการจราจร  และโดนตัดสิทธิเนื่องจากเข้าห้องสอบไม่ทันตามกำหนด    จึงขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านเผือเวลาเดินทาง และเดินทางมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที
                
จำนวนคนอ่าน 144 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์