นายวัฒนา พุฒิชาติ
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์
ร.10 โปรดเกล้าฯจัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว

วันที่ 20 ก.พ. 2561 )

              สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้หน่วยราชการในพระองค์จัดงานฤดูหนาวขึ้น ภายใต้ชื่อ "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่   ๘ กุมภาพันธ์ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อมอบความสุขแก่ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมไทย
            การจัดงานแบ่งเป็น ๓ โซน คือ ๑) โซนพระลานพระราชวังดุสิต จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสยาม ประชารำฦก นำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๙  ๒) โซนสนามเสือป่า จัดร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญ เช่น ร้านจิตอาสา ๙๐๔ ร้านภูฟ้า   ร้านของมูลนิธิ เพื่อนพึ่ง  (ภาฯ) ยามยาก   ร้านมูลนิธิโครงการหลวง ร้านแม่บ้านเหล่าทัพ  ๓) โซนร้านอาหารและร้านค้าในแนวคิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชน วิถีไทย จัดซุ้มร้านอาหารไทยโบราณที่มีรสชาติอร่อย จำนวนประมาณ ๓๐ ร้าน 
            ขอเชิญชวนประชาชนไปร่วมงาน โดยรณรงค์แต่งกายย้อนยุค / กปส. จัดการแสดงดนตรีในชุด "อุ่นไอรัก ด้วยภักดี" วันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. ที่เวทีกลางสนามเสือป่า
            .....................  ศรีภูมิ  ทองใหญ่ ณ อยุธยา  เรียบเรียง

จำนวนคนอ่าน 154 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์