นายวัฒนา พุฒิชาติ
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ข่าวทันเหตุการณ์
ททท.กิจกรรมส่งเสริมการขาย อุดร...พร้อมเสริมความสุขทุกเมนู สร้างการรับรู้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

วันที่ 6 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 39 คน)

               การท่องเที่ยวแห่งประเทศ  ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี เปิดตัวงานอุดร...พร้อมเสิร์ฟความสุขทุกเมนู” ภายใต้โครงการ "Thailand Shopping & Dining Paradise 2018  ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว 6-8 กรกฎาคม 2561 นี้ ที่ถนนทองใหญ่  หน้าเซ็นต์เตอร์พอย 2003

               ค่ำวันนี้ ( 6 ก.ค.61 )  ที่บริเวณถนนทองใหญ่   อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  พร้อมนายสิธิชัย  จินดาหลวง  นายธนพล  จันทรนิมิ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ทั้ง 2 ท่าน คณะผู้บริหารการท่องเที่ยงแห่งประเทศและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  นั่งสกายแล็ป  เปิดตัวงานอุดร...พร้อมเสิร์ฟความสุขทุกเมนู” ภายใต้โครงการ "Thailand Shopping & Dining Paradise 2018  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8  กรกฎาคม 2561
                นายกรวิทย์ วงศ์ประเสริฐ
  ผู้อำนวยการฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว  กล่าวว่า  การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในฤดู Green Season และที่สำคัญคือการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวข้ามภาคและส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนและทุกภาคส่วน ซึ่งจะส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ในการดำเนินโครงการดังกล่าว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้รับความร่วมมือในการบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และผู้ประกอบการ ภาคเอกชนเป็นอย่างดี โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 419 ร้านค้า ที่พร้อมใจกันมอบสิทธิพิเศษ ลด แลก แจก แถม ให้กับนักท่องเที่ยว ตลอดระยะเวลา 2 เดือน
                นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  กล่าวว่า ชาวอุดรธานีขอขอบคุณการท่องงเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เลือกจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดเป้าหมายในการดำเนินโครงการ
Thailand Shopping & Dining Paradise 2018 ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมบรรยากาศด้านการค้าและการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดอุดรธานีได้คึกคักยิ่งขึ้นไปอีก อนึ่งจากการประเมินแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานีคาดว่าสิ้นปีนี้จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 5 เปอร์เซ็นต์  เนื่องจากเป็นเมืองทีมีศักยภาพ และรากฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งด้วยความเป็นเมืองศูนย์กลางโลจิสติกส์ การคมนาคม ขนส่ง และการเดินทาง และเป็น Hub ด้านการค้าขายเชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มประเทศ CLMV โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้  มีท่าอากาศยานที่มีความพร้อมสูง มีผู้โดยสารเฉลี่ยปีละ 2,573,977 คน หรือเฉลี่ยวันละ 7,052 คน จำนวนเที่ยวบินวันละ 54-60 เที่ยวบิน/วัน ซึ่งมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว  ที่พัก โรงแรม สถานบันเทิงและการบริการต่างๆ  สามารถเลือกเที่ยวได้ตามความสนใจ ทั้งการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม ท่องเที่ยวธรรมะ ท่องเที่ยวเกษตรวิถีพอเพียง ท่องเที่ยวแบบท้าทาย หรือ Adventure อย่างคีรีวงกต เป็นต้น   ที่พักโรงแรมก็มีเป็นจำนวนมากถึง 258 แห่ง สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง 7,189 ห้อง ร้านอาหาร แหล่งสถานบันเทิงพักผ่อนหย่อนใจในเขตเมืองก็มีเป็นจำนวนมาก หลากหลายระดับ หลายสไตล์ ทั้งแบบตะวันตก และตะวันออกอย่าง ลาว เวียดนาม จีน และท้องถิ่นดั้งเดิม ทำให้ในปี 2560  มีปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี มากกว่า 3,245,508 คน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชาวอุดรธานี ถึง 8,084.7 ล้านบาท เรียกได้ว่าเป็น "เมืองที่พร้อมเสริ์ฟความสุขทุกเมนู” และที่สำคัญที่สุดคือชาวอุดรธานีเป็นคนจิตใจงดงาม พร้อมต้อนรับผู้มาเยือน โดยจะเห็นได้จากการมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการถึง 419 ร้านค้า จึงคาดหมายได้ว่าการดำเนินงานตามโครงการตลอดระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561 นี้จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดอุดรธานีไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท  รวมถึงจะได้รับโอกาสทางการค้าที่จะตามมาหลังจากสิ้นสุดโครงการในเดือนสิงหาคม 2561 นั่นหมายถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการกระจายรายได้ไปยังเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งหมายถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ นับเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น ที่เรียกว่า Local Economy อีกทางหนึ่ง

                สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561 ณ ถนนทองใหญ่  จัดให้มีการออกบูธจำหน่ายสินค้าชุมชน ร้านค้า ร้านอาหาร บริการทางการท่องเที่ยวระดับพรีเมียมที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดี ทั้งประเภทกิน ช้อป เที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้จับจ่ายซื้อสินค้ากันถึง 115 บูธ การแสดงวัฒนธรรม การแสดงของดาราศิลปินชื่อดัง  อาทิ   (6 ก.ค.61 )ลิเดีย  ศรัณย์รัชต์  (7 ก.ค.61 ) กำภู-รัชนีย์  และแพท  เพดดาววอน  (8 ก.ค.61 ) วง Yes’Sri Days   กิจกรรม Do it yourself  และ Coook it yourself  กิจกรรม Food For Charity  กับเชฟหนุ่ม  วีระวัฒน์  ตริยเสรวรรธน์  และเชฟหนิง นภาพร  ภัทรภาดา  เพื่อระดมเงินสมทบทุนโครงการอาหารกลางวันให้กับมูลนิธิเด็ก กิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัลมากมาย พิเศษสุดสำหรับนักท่องเที่ยวที่ซื้อสินค้าครบ 200 บาท  รัยคูปองชิงรางวัลใหญ่บัตรโดยสารเครื่องบินจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย และสายการบินไทยสไมล์ ของที่ระลึกจาก ททท. และพันธมิตรตลอด 3 วัน 
                สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.1672  เพื่อร่วมทาง
www.thailandshoppingdining.com Facebook page   Thailandshoppingdining  หรือกองประสานการลงทุน  ฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว  โทรศัพท์ 0-2250-5500ต่อ 2940-43 โทรสาร0-2253-7425
                อนึ่งในการจัดงานครั้งนี้จังหวัดอุดรธานี  ยังจัดให้มีการเปิดตัวจำหน่ายสินค้าที่ระลึก "คุณทองโบราณ” ของฝากอุดรธานี ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งตุ๊กตา เสื้อ ผ้าพันคน  แก้วกาแฟ ฯลฯ  และหากท่านพลาดงานนี้สามารถติดต่อซื้อหาเป็นของฝาก  ได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี  ชั้น 1 ศาลาลกางจังหวัดอุดรธานี 

                ........ทีมข่าว ส.ปชส.อด.   ศรีภูมิ  ทองใหญ่ ณ อยุธยา   ข่าว/ภาพ อรญา-จุฑามาศ ภาพนิ่ง 

 

จำนวนคนอ่าน 40 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์