นายวัฒนา พุฒิชาติ
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ข่าวทันเหตุการณ์
บ้านโนนกอก หมู่บ้านต้นแบบ OTOP นวัตวิถี อำเภอเมือง

วันที่ 25 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 176 คน)

                อำเภอเมือง  เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนกอก ชูศิลปะการแสดงพื้นถิ่นสืบสานตำนานผ้าทอบ้านโนนกอกสู่การท่องเที่ยว  จัดบายศรีสู่ขวัญ  โชวร์อาหารพื้นถิ่น ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน
                 เมื่อเวลา 16.00 น.วันนี้ ( 25 ก.ย.61 )  ที่ศาลากลางบ้านโนนกอก  หมู่ที่ 18  ตำบลหนองนาคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดธานี  นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโนนกอก  โดยมีข้าราชการ  ประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม
                นายวัชรินทร์  สุตลาวดี  นายอำเภอเมืองอุดรธานี   กล่าวว่า   รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง  โดยมอบหมายให้ทุกอำเภอดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  ภายใต้ 5 กระบวนงาน  คือ  การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ,การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ,การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ,การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น  และการส่งเสริมตลาดชุมชนท่องเที่ยว ด้วยกระบวนการเตรียมความพร้อมของชุมชน สร้างเสน่ห์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐาน  มีคุณภาพและเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยวของชุมชน  แอ่งเล็ก เช็คอิน  ให้มีความโดดเด่นตามอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน 
                อำเภอเมืองอุดรธานี มีพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการ 5 หมู่บ้านซึ่งดำเนินการเปิดตัวไปแล้ว 2 หมู่บ้าน  คือ บ้านนาข่าหมู่ 1 ตำบลนาข่า  ,บ้านหนองฮาง  หมู่ 4 ตำบลเชียงพิณ  และในวันนี้เป็นการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ตำบลหนองนาคำ และจะเปิดตัวในวันที่ 26 และ 27 กันยายน  2561คือบ้านห้วยสำราญ  หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไฮและบ้านท่าตูม  หมู่ที่ 5 ตำบลหมูม่น
                สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว เพื่อเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในวันนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโนนกอก ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รู้จักอย่างแพร่หลาย  เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลชุมชนท่องเที่ยวฯ และเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
                ภายในงานจัดให้มีการแสดงต้อนรับด้วยศิลปะการแสดงพื้นถิ่นสืบสานตำนานผ้าทอบ้านโนนกอกสู่การท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจากคณะกลองยาว  พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีอีสาน  ลิ้มรสชาดอาหารพื้นบ้านสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านโนนกอก  อาทิ  การบีบข้าวปุ้น  ตำส้มตำนวัตวิถี ตำข้าวเกรียบโบราณ
                นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  กล่าวว่า  จากนี้ไปบ้านโนนกอกจะไม่ใช่แค่พ่อค้าขายผ้า  แต่จะเป็นพ่อค้าที่ขายวัฒนธรรม วิถีชีวิต  ความเป็นอยู่ ขอให้พี่น้องประชาชนรักษาวิถีชีวิตของบ้านโนนกอกให้เป็นไปตามปกติ คงอยู่ตามวิถีชีวิตดั่งเดิม  และขอให้เพิ่มเรื่องความสะอาด  รอยยิ้ม  ความมีชีวิตชีวา  เพื่อสร้างเสน่ห์ให้ชุมชน เมื่อคนมามีความสุข คนอยู่มีความสุข  นั่นแสดงว่าทุกคนมีความสุขเสมอกัน ซึ่งเมื่อมีคนมาท่องเที่ยว ก็เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
                                 ..................  ทีมข่าว  ส.ปชส.อด.   ศรีภูมิ  ทองใหญ่ ณ อยุธยา   ข่าว/ภาพ 

 

จำนวนคนอ่าน 177 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์