นายวัฒนา พุฒิชาติ
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ข่าวทันเหตุการณ์
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุคลื่นสั้นของ VOA ที่อุดรธานี

วันที่ 26 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 120 คน)

               รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุคลื่นสั้นของ VOA ในประเทศไทย ที่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เพื่อหารือเตรียมความพร้อมเจรจาการขยายอายุความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งสถานีฯ หลังมีอายุครบ 25 ปี ตามความตกลงฯ
                ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะเดินทางสำรวจพื้นที่และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานีวิทยุคลื่นสั้นของ VOA โดยมี Mr.Michael Hardegen (ไมเคิล ฮาร์เดเก็น) ผู้จัดการสถานีฯ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ 
                รัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ทำความตกลงว่าด้วยการ  จัดตั้งสถานีวิทยุคลื่นสั้นของ VOA ที่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2527 เพื่อถ่ายทอดรายการกระจายเสียงของสถานีวิทยุ VOA ในรูปของหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ความตกลงฯ มีอายุ 25 ปี นับจากวันแรกของการกระจายเสียง โดยสถานีวิทยุฯ เริ่มออกอากาศครั้งแรก ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2537 ทั้งสองฝ่ายสามารถขอต่ออายุความตกลงฯ ได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี ทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐฯ ได้จัดสร้างสถานีวิทยุ ที่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี บนเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่ และมีการติดตั้งเครื่องส่งวิทยุคลื่นสั้น กำลังส่ง 500 กิโลวัตต์ จำนวน 7 เครื่อง ตามความตกลงฯ รัฐบาลไทยโดยกรมประชาสัมพันธ์ มีสิทธิที่จะแบ่งปันเวลากระจายเสียงและใช้ประโยชน์จากสถานีวิทยุฯ เพื่อกระจายเสียงรายการภาคภาษาต่างประเทศของไทยเอง
                ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า สถานีวิทยุฯแห่งนี้ ได้ออกอากาศไปยังพื้นที่ทั่วโลก เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ถึงนโยบายและผลงานรัฐบาลไทย และรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2537 - จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นความร่วมมือที่ดีต่อกัน สามารถใช้ประโยชน์จากสื่อและเครื่องมือได้ เป็นการขยายผลด้านการประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ มอบหมายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการ
                อย่างไรก็ตาม ความตกลงดังกล่าว จะสิ้นสุดเดือนมิถุนายน  2562 เมื่อใกล้สิ้นสุดสัญญาในปีหน้า รัฐบาลสหรัฐอเมริกา อยู่ในระหว่างดำเนินการแสดงเจตจำนงค์ที่จะต่ออายุสัญญา ในขณะเดียวกัน กรมประชาสัมพันธ์จะหารือผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กสทช. เพื่อเตรียมการในเรื่องดังกล่าว
                                ..................... ทีมข่าว ส.ปชส.อด.   ศรีภูมิ  ทองใหญ่ ณ อยุธยา  ภาพ

จำนวนคนอ่าน 121 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์