นายวัฒนา พุฒิชาติ
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ข่าวทันเหตุการณ์
อุดรธานีประชุมศูนย์ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 27 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 103 คน)

                 ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานีชู 6 มาตรการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชน พร้อมดำเนินต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องชาวอุดรธานีปลอดภัยในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะมาตรการตีปีกแมงขี้นาก ย้ำพบเห็นอุบัติเหตุทางถนนแจ้ง 1669 
                 เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ ( 27 ก.ย.61 )  ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม  ชั้น 5  อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายธนพล  จันทรนิมิ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุด27 ก.ย.61  อุดรธานีประชุมศูนย์ความปลอดภัยทางถนนรธานี ครั้งที่ 7/2561เพื่อติดตามการดำเนินงาน สถานการณ์อุบัติเหตุ  การพิจารณากำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
                นายธีระภัทร  ผิวสวัสธ์  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี  กล่าวว่า  จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำแผนขับเคลื่อน 6 มาตรการความปลอดภัยทางถนน อาทิ มาตรการชุมชน  มาตรการโรงเรียน  มาตรการองค์กร  มาตรการทางกฎหมาย มาตรการการประชาสัมพันธ์  และมาตรการตอบสนองหลังเกิดเหตุ 
                ซึ่งในปี 2560  จังหวัดได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมาตรการการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่ประชาชน ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง  โดยเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตามกฎจราจร  " 10 รสขม” หรือ 1,2, 3, 4 ม ( ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด การขับรถย้อนศร ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ แซงในที่คับขัน การเมาสุรา การไม่สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย และการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ) และการรณรงค์ตามมาตรการคับใช้กฎหมาย "ตีปีกแมงขี้นาก”  เพื่อส่งต่อให้ประชาชนทุกพื้นที่ร่วมดูแลกันป้องกันคนที่รัก  ไม่ให้ประสบอุบัติเหตุก่อนวัยอันควร
                ในขณะที่มาตรการโรงเรียน จังหวัดอุดรธานี ได้คัดเลือกสถานศึกษานำร่องที่มีการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุดีเด่น 3 แห่งคือ   โรงเรียนบ้านหนองนาคำ  อำเภอเมือง ,โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา อำเภอพิบูลรักษ์ และโรงเรียนกุมภวาปี  อำเภอกุมภวาปี  เพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินการขับเคลื่อนทุกสถานศึกษาทั้งจังหวัด  ในปี 2561 
                ส่วนของมาตรการองค์กร ในปี 2560 มีส่วนราชการ  หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ เข้าร่วมมาตรการองค์กรแล้วกว่า 300 หน่วย  และในปีงบประมาณ 2561 นี้เน้นขับเคลื่อนมาตรการชุมชนสู่ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และสร้างโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนต้นแบบ พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้ประชาสัมพันธ์มาตรการตอบสนองหลังเกิดเหตุ   โดยเฉพาะการเข้าถึงบริการ 1669 ในปี 2561จังหวัดตั้งเป้าการเข้าถึงบริการ 1669 ต้องมากว่าร้อยละ 85  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการหลังเกิดเหตุที่รวดเร็วตามมาตรฐาน  จึงขอประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องประชาชนที่พบเห็นอุบัติเหตุทางถนน ขอให้แจ้ง 1669  โดยสามารถเรียกผ่านโทรศัพท์ได้ทุกระบบ  หรือ สามารถใช้ Smart Phone เรียกผ่าน Application "EMS 1169”  ตลอด 24 ชั่วโมง
                                .........................ทีมข่าว ส.ปชส.อด.   ศรีภูมิ   ทองใหญ่ ณ อยุธยา  ข่าว/ภาพ

จำนวนคนอ่าน 104 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์