นายวัฒนา พุฒิชาติ
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์
อ.บ้านดุงขยายผลโครงการผิดทองหลังพระ ที่ตำบลบ้านม่วง

วันที่ 9 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 188 คน)

               นายพัฒนาเดช ยศกรกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ได้รับแจ้ง จากนายชัยพฤกษ์ ค้อมคิรินทร์ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน อำเภอบ้านดุง ว่า เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 (เวลา 19.00 น.) ที่ผ่านมา ที่ศาลากลางบ้าน บ้านศรีเมือง หมู่ 10 อำเภอบ้านดุง นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ นายอำเภอบ้านดุง เป็นประธานการประชุมโครงการปิดทองหลังพระที่ตำบลบ้านม่วง โดยมีนายอภิชัย พัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง พร้อมทั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่5 – หมู่10 – หมู่14 คณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน ร่วมประชุม
             นายอำเภอบ้านดุง กล่าวว่า ที่เลือกพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระ ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของในหลวงของอำเภอบ้านดุง เนื่องจากทั้ง 3 หมู่บ้านมีแหล่งน้ำและประชาชนทำการเกษตรนอกฤดูการทำนาอยู่แล้ว เกษตรกรจึงมีความพร้อมทั้งพื้นที่และตัวเกษตรกร แล้วเพื่อให้การขยายผลให้เป็นรูปธรรมและประสบผลสำเร็จ นายอำเภอบ้านดุงได้ชี้แจงรายละเอียดในการทำโครงการนี้ให้เกษตรกรได้เข้าใจและให้การสนับสนุนการดำเนินการในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้และมีความสุขที่ได้อยู่กับบ้าน มีการเพาะปลูก การจัดการน้ำ ร่วมกันทั้ง 3 หมู่บ้าน ...................................... ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา เรียบเรียง
ศิรินภา เขียนทิพย์ นศ.ฝึกงาน พิมพ์/ทาน
จำนวนคนอ่าน 189 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์