นายวัฒนา พุฒิชาติ
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ข่าวทันเหตุการณ์
ซ้อมรำบวงสรวงกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม วันก่อตั้งเมืองอุดรธานี 120 ปี

วันที่ 14 ม.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 570 คน)

            จังหวัดอุดรธานี จัดซ้อมรำบวงสรวง สดุดีพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี งานวันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี 120 ปี ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2555 โดยมีสตรีทุกวัยให้ความสนใจร่วมซ้อมรำจำนวนมากคาดว่าเมื่อถึงวันจริงจะมีสตรีร่วมรำกว่า 3,000 คน 
              บรรยากาศการซ้อมรำบวงสรวงสดุดีงานวันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี 120 ปี ที่บริเวณลานหน้าพลับพลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ตั้งแต่เวลา 17.30-20.00 น. คืนวันนี้ (14 ม.ค.56 ) ซึ่งถือเป็นคืนแรกของการจัดให้มีการซ้อมรำ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก กลุ่มสตรีชาวจังหวัดอุดรธานีที่รู้ข่าวทั้งส่วนราชการ เอกชน ประชาชน เยาวชน รวมทั้งสุภาพบุรุษจำนวนหนึ่ง ให้ความสนใจเดินทางมาร่วมซ้อมรำเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ที่ร่วมรำทุกปีมีความเชื่อว่าหากรำถวายในวันก่อตั้งเมือง หรือในวันที่ 18 มกราคมของทุกปี นอกจากจะเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมแล้ว ยังเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระองค์ท่าน อีกทั้งยังมีความเชื่อว่าหากร่วมรำถวายจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในชีวิตในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงาน การศึกษา การประกอบธุรกิจการค้า ชีวิตครอบครัว จึงทำให้ทุกๆปีจะมีสตรีร่วมรำถวายเพิ่มขึ้นทุกปี และในหลายปีที่ผ่านมาบุรุษก็ให้ความสนใจร่วมรำเพิ่มขึ้นทุกปีด้วยเช่นกัน
            สำหรับการซ้อมรำบวงสรวงสดุดีงานวันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี 120 ปีในปีนี้ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดให้มีการซ้อนรำระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 17.30 -20.00 น.รวม 3 วัน ณ ลานหน้าพลับพลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี จึงขอเชิญชวนกลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน คหปัตตานี สุภาพบุรุษ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ร่วมซ้อมรำในวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
             อนึ่งสำหรับการจัดงานวันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี 120 ปี ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 ที่จะถึงนี้จังหวัดอุดรธานี กำหนดจัดให้พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 121 รูป ในเวลา 06.00 น. ณ บริเวณถนนทหาร หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จากนั้นตั้งแต่เวลา 07.20 น.เป็นต้นไป ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด ณ พระอนุสาวรีย์ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เวลา 08.00 น.ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ประกอบพิธีพราหมณ์ พิธีสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง การรำบวงสรวงกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีจะเป็นตัวแทนผู้ร่วมพิธี อ่านประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติพลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม สำหรับการแต่งกาย ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ แต่งเครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการแขนยาว สวมหมวก พ่อค้า คหบดี ประชาชน แต่งชุดไทยพระราชทาน ชุดสากลนิยม หรือชุดสุภาพ กลุ่มพลังมวลชน แต่งชุดเหล่าสังกัด นักเรียน นักศึกษา แต่งเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา .................................. ทีมข่าว ส.ปชส.อด. ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ข่าว/ภาพ
จำนวนคนอ่าน 571 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์