นายวัฒนา พุฒิชาติ
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

หน้าหลัก >> ข่าวทันเหตุการณ์

ข่าวทันเหตุการณ์
อุดรธานีจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่เยาวชนไทย 4.0 (22/09/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
อุดรธานีจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2561 (21/09/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
อุดรธานีเมือง Sport City (21/09/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
ไทย-อเมริกา “เล่าเรื่องแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง” (21/09/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
ผวจ.อด.ควงนายกเหล่ากาชาดมอบบ้านอุ่นรักหลังที่ 49 ที่อำเภอโนนสะอาด (20/09/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานทุนการศึกษาแก่บุตรที่บิดามารดา/ผู้อุปการะเสียชีวิตจากอุทกภัย (20/09/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
พาณิชย์อุดรธานี จัดงานบิ๊กซี ฟู๊ดแฟร์ 2018 (20/09/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
อุดรธานี เชิญชมชิมช้อปสินค้าคุณภาพของดีวิถีเกษตรเมืองอุดร 19-23 ก.ย.นี้ ที่เซ็นทรัลฯอุดร (19/09/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
อุดรธานีมอบบ้านอุ่นรักเพิ่ม อำเภอสร้างคอม (19/09/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
อุดรธานีเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง (19/09/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
อุดรธานีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และหน่วยแพทย์ พอ.สว.ออกให้บริการประชาชนที่อำเภอสร้างคอม (19/09/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
อุดรธานีขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบ TO BE NUMBER ONE (18/09/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
อุดรธานีพัฒนาการผลิตเครื่องสำอางแก่ SMEs OTOP (17/09/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
ผต.กระทรวงแรงงานเขตตรวจราชการที่ 10 ตรวจราชการแบบบูรณาการที่จังหวัดอุดรธานี (17/09/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
การเคหะฯเปิดตัวโครงการอุดรธานี (สามพร้าว) เฟส2 (17/09/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
อุดรธานีพัฒนากลไก ศปถ.อำเภอและท้องถิ่น (14/09/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
อุดรธานีเปิดตัวคุณทองโบราณ สร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยว (14/09/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
อุดรธานี ทบทวนแผนพัฒนากำลังคน ปี 2562 (14/09/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
สตม.สานความร่วมมือ 4 ประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขงหยุดยั้งภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติ (14/09/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
พมจ.อด.พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเครือข่ายภาคประชาสังคม (14/09/2018)
อ่าน 1 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ถัดไป>>
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์