ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ แจ้งการปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่สนามบิน กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี และสนามบินกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 2 ชุด (09/11/2561) /  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครสวรรค์ แจ้งเตือนผู้ควบคุมเรือ เจ้าของเรือ ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการเรือโดยสารให้ระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือ ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง (06/11/2561) / สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี แจ้งเตือนผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ ให้รีบนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ชำระภาษี (06/11/2561) / แบบรายงานการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดฯ (แบบฟอร์ม ก) (02/11/2561) / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครสมาชิกวุฒิสภา โดยขอรับเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 พฤศจิกายน 2561 (30/10/2561) / จังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรม รับ-ส่ง ทหารกองประจำการ ทหารบก ทหารอากาศ ทหารเรือและต้อนรับครอบครัวทหารใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย.2561 (30/10/2561) / สภากาชาดไทย กำหนดจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ พื้นที่กันชน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง (26/10/2561) / สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ขอเชิญชวนผู้หางานใช้บริการค้นหาตำแหน่งงานว่างผ่านตู้งาน (JOB BOX) (25/10/2561) / สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี ประกาศคืนสภาพผู้ประกันตน มาตรา 39 ที่สิ้นสภาพ ติดต่อด่วน (18/10/2561) / สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี แจ้งเตือนนายจ้าง สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวปฏิบัติตามกฎหมาย (18/10/2561) / 
ค่านิยมหลัก 12 ประการ
    1     2     3     4     5  

Download

 

 ความเคลื่อนไหวภายในจังหวัด
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณลานสะแกกรัง ลำน้ำสะแกกรัง (12/11/2561)
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี เชิญชวนผู้สนใจร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยและราคาเป็นธรรม ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ (16/10/2561)
ขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว ระหว่างวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2561 ณ วัดสังกัสรัตนคีรี อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี (25/09/2561)
สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เปิดปฏิบัติการหยุดยั้งการระบาดโรคไข้เลือดออก (07/08/2561)
  รพ.อุทัยธานีจัดโครงการ 1 วัด 1 โรงพยาบาล ส่งเสริมพระสงฆ์เข้าถึงบริการทางการแพทย์ พร้อมลดถวายอาหารหวาน มัน เค็ม เพื่อลดการเจ็บป่วยของพระสงฆ์ (01/06/2561)
อ่านทั้งหมด     
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ แจ้งการปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่สนามบิน กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี และสนามบินกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 2 ชุด (09/11/2561)
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครสวรรค์ แจ้งเตือนผู้ควบคุมเรือ เจ้าของเรือ ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการเรือโดยสารให้ระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือ ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง (06/11/2561)
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี แจ้งเตือนผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ ให้รีบนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ชำระภาษี (06/11/2561)
แบบรายงานการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดฯ (แบบฟอร์ม ก) (02/11/2561)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครสมาชิกวุฒิสภา โดยขอรับเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 พฤศจิกายน 2561 (30/10/2561)
อ่านทั้งหมด     
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (14/11/2561)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (29/10/2561)
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี ประกาศรับสมัครทนายความเพื่อขึ้นบัญชีเป็นทนายความกองทุนยุติธรรม (26/10/2561)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา นวดไทยเพื่อสุขภาพ (26/10/2561)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (26/10/2561)
อ่านทั้งหมด     

คุณพึงพอใจกับการให้บริการเว็บไชด์ สปชส.อุทัยธานีหรือไม่
คุณต้องการข้อมูลด้านใดมากที่สุด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 7 คน
Number of Yesterday 11 คน
Number of Lastmonth 258 คน
Total 21,381 คน