ข่าวประจำวัน >> ข่าวประจำวัน
จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 23 มิ.ย. 2555 )

 

       สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งตำแหน่งงานว่างสำหรับผู้ต้องการหางานทำ หรือต้องการเปลี่ยนงานใหม่ที่ตรงกับคุณสมบัติและความต้องการ ตลอดทั้งศักยภาพ รวมทั้งทักษะความรู้ความสามารถ  

       นางอมรรัตน์ กลับคล้าย จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งว่า สถานการณ์การจ้างแรงงานในจังหวัดอุตรดิตถ์ยังมีตำแหน่งงานว่างสำหรับประชาชนที่ต้องการสมัครงานเพื่อเปลี่ยนงานใหม่ หรือ ต้องการหางานทำ   สำหรับในเดือนมิถุนายน ๒๕๕ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งงานว่างเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งได้แจ้งประเภทกิจการ จำนวนอัตราที่ต้องการแรงงาน ลักษณะงานและความรับผิดชอบ อายุ เพศ การศึกษา เงื่อนไขและสวัสดิการ ตอลดทั้ง สถานที่ติดต่อสมัครงานกับสถานประกอบการที่มีมากกว่า ๖๑ แห่ง  โดยเป็นงานที่ตรงกับคุณสมบัติและความต้องการ ตลอดทั้งศักยภาพ รวมทั้งทักษะความรู้ความสามารถของผู้ต้องการหางานทำ เพื่อให้ผู้ต้องการสมัครงาน ต้องการหางานทำใหม่ หรือ ต้องการเปลี่ยนงานได้ทราบ และหากประสงค์จะติดต่อสมัครงานจะได้รับความสะดวกในการสมัครงานอย่างดียิ่ง     ผู้ต้องการข้อมูลตรวจสอบได้จากป้ายนิเทศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ หรือ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดงานงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น ๒ ถนนประชานิมิต อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ที่หมายเลข ๐๕๕-๔๑๗๐๑๖ หรือ หมายเลขโทรสาร ๐๕๕-๔๑๗๐๑๖ ต่อ ๒๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น 

----------------------------------------------

ภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะโฆษกจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงาน ๒๓/๐๖/๕๕
จำนวนคนอ่าน 259 คน จำนวนคนโหวต 0 คน