ข่าวประกวดราคา
อบต.บ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.

วันที่ 8 ม.ค. 2556 )

              องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด บริเวณบ้านนายย้อย นิ่มทับ หมู่ที่ ๗ บ้านแพะ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๖.๐๐ เมตร ราคากลาง ๒๒๘,๐๐๐.-บาท และโครงการ บริเวณบ้านนายบรรเจิด จบแล้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแพะ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร วงเงินงบประมาณ ๓๒๓,๐๐๐.-บาท
               ผู้สนใจขอรับเอกสารและยื่นซองสอบราคาได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ ส่วนการคลังงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กำหนด เปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ที่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน ชั้น ๒)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕-๘๒๔๐๒๘
 
 ..............................
 
ศรีวรรณ จันทรพิมพ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ โทรศัพท์ ๐๕๕-๔๑๒๗๒๙
จำนวนคนอ่าน 175 คน จำนวนคนโหวต 0 คน