ข่าวประกวดราคา
สำนักงาน กศน.อุตรดิตถ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

วันที่ 6 ก.พ. 2556 )

                      สำนักงาน กศน.อุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
                      ขอรับเอกสารและยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕-๘๑๗๗๒๙ ต่อ ๑๘
 
 ..............................
 
ศรีวรรณ จันทรพิมพ์/พิมพ์ข่าว                                                                             สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖                                                                                            โทรศัพท์ ๐๕๕-๔๑๒๗๒๙
จำนวนคนอ่าน 302 คน จำนวนคนโหวต 0 คน