ข่าวประจำวัน >> ข่าวประจำวัน
อำเภอตรอน เชิญเที่ยวงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี 2554

วันที่ 1 ธ.ค. 2554 )

งานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

ร่วมชมความสวยงามของขบวนแพ กลางแม่น้ำน่าน
อำเภอตรอน เชิญเที่ยวงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี 2554
 
            นายบัญญัติ พงษ์ศรีกูร นายอำเภอตรอน เปิดเผยว่า ด้วยอำเภอตรอนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ กำหนดจัดงาน ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีขอบคุณ พืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2554 ซึ่งจัดสืบเนื่องมาจนปัจจุบันเป็นปีที่ 14 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช อันเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อเป็นการขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ที่นำความอุดมสมบูรณ์มาสู่พื้นที่อำเภอตรอนทำให้ราษฎร มีความเป็นอยู่ที่สงบร่มเย็น มีน้ำใจ เอื้ออาทร แบ่งปัน รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของอำเภอตรอนให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น การจัดงานประเพณี กำหนดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 ธันวาคม 2554 ภายในงานชมการฉลองแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 4 ตำบล ณ ท่าน้ำวัดวังแดง หมู่ที่ 3 ตำบลวังแดง ร่วมขับร้องเพลงสดุดีมหาราชา และเพลงภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา รับชมการประกวดร้องเพลง "เทิดพระเกียรติ” และในช่วงเย็นของวันถัดไป (วันที่ 5 ธันวาคม 2554) ชมการปล่อยขบวนแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ จากท่าน้ำวัดวังแดงไปสิ้นสุด ณ วัดหาดสองแคว อำเภอตรอน วันที่ 5 ธันวาคม 2554 เที่ยวชม พิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ รับชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติจากนักเรียนโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง แชมป์ ออฟ เดอะ แชมป์ โรงเรียนอุตรดิตถ์และมหรสพต่างๆอีกมากมาย ซึ่งในพิธี ฯ ดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีเปิด
          จึงขอเชิญเชิญชวนชาวอำเภอตรอนและผู้สนใจ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และชมความยิ่งใหญ่สวยงามตระการตาของการไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ของอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว
 
 
นางสาวจิราภรณ์ มูลนี (นักศึกษาฝึกงาน) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์
28/11/2554
ชมชุดการแสดงรำถวายพรที่สวยงาม
จำนวนคนอ่าน 153 คน จำนวนคนโหวต 0 คน