ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดรับสมัครงานในวันนัดพบแรงงาน

วันที่ 16 ธ.ค. 2554 )
 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ จะมีการจัดงานวันนัดพบแรงงานขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ. ศาลาประชาคมจังหวัด บริเวณศาลากลาง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา แรงงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจเคลื่อนย้ายคืนถิ่น หรือ เคลื่อนย้ายเพื่อหางานทำก่อนสถานประกอบการเดิมจะเปิดดำเนินการให้มีงานทำ รวมทั้งผู้ถูกเลิกจ้าง/ ผู้ว่างงาน ประชาชนทั่วไปที่กำลังหางานทำ หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานใหม่และผู้สำเร็จการศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งภายในงานมีการรับสมัครงานจากสถานประกอบการณ์และสัมภาษณ์กับนายจ้างโดยตรง มีตำแหน่งว่างของสถานประกอบการณ์ บริษัท ห้างร้าน ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ที่ต้องการรับสมัครงานในระดับวุฒิการศึกษาต่างๆ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี รับสมัครเป็นจำนวนมากกว่า ๓,๐๐๐ อัตรา ขอเชิญชวนผู้สนใจและผู้ที่ต้องการหางานทำเข้าร่วมสมัครงานและสัมภาษณ์นายจ้างโดยตรง ในวันและเวลาดังกล่าว สำหรับนายจ้าง สถานประกอบการในจังหวัดอุตรดิตถ์ หรือจังหวัดใกล้เคียงที่มีความต้องการแรงงาน และเข้าร่วมรับสมัครงาน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลาง ชั้น ๒ ถนน ประชามิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐ ทาง E-mail : upeo53@hotmail.com ทางโทรสาร ๐๕๕-๔๑๗๐๑๖ ต่อ ๒๖ ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
                                     *******************************************
 
 นางสาวทิพวัลย์ กันยะมี                                                         สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ (นักศึกษาฝึกงาน)วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔                               โทร ๐๕๕-๔๑๒๗๒๙        
จำนวนคนอ่าน 104 คน จำนวนคนโหวต 0 คน