ข่าวประกวดราคา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรงุอาคารที่ทำการไปรษณีย์

วันที่ 25 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 40 คน)

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรงุอาคารที่ทำการไปรษณีย์
จำนวนคนอ่าน 41 คน จำนวนคนโหวต 0 คน