ข่าวประกวดราคา
ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560

วันที่ 27 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 108 คน)

ผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคาเช่า ได้ที่ห้องบริหารงบประมาณ อาคาร 1 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.utd.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 5541 1101 ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 109 คน จำนวนคนโหวต 0 คน