ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 24 พ.ค. 2560 )

การรับสมัครคัดเลือกผู้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี 2560 ครั้งที่ 2 เพศหญิง ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานเทคนิค 3 ปี
จำนวนคนอ่าน 74 คน จำนวนคนโหวต 0 คน