ข่าวประจำวัน >> ข่าวประจำวัน
จังหวัดอุตรดิตถ์ เตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนและเชิญชวนประชาชนปลูกดอกดาวเรืองในบริเวณบ้านเรือนให้บานสะพรั่งพร้อมกันทั้งจังหวัด เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 25 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 82 คน)
สุรีย์ แสงทอง ส.ปชส.อุตรดิตถ์

             นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมงานพิธีและมอบหมายภารกิจให้ทุกภาคส่วนรับไปดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปลูกดอกดาวเรืองในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (ซึ่งเป็นสีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) สำหรับใช้ประดับสถานที่สำคัญของจังหวัด บริษัท ห้างร้าน ภาคเอกชน และบ้านเรือนประชาชน ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
            ทั้งนี้ได้ให้นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เชิญชวนส่วนราชการและประชาชนทั้ง ๙ อำเภอ ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองบริเวณบ้านเรือนให้บานสะพรั่งทั่วทั้งจังหวัด นอกจากนี้ได้ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกแบบวางผังการปลูกดอกดาวเรืองบริเวณบ้านพัก ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้สำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ดำเนินการปลูกดอกดาวเรือง ในพื้นที่ดังกล่าว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินการปลูกบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัด รวมถึงทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน ให้ดำเนินการปลูกบริเวณสำนักงาน ซึ่งจะมีสำนักงานเกษตรจังหวัด พร้อมด้วยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นเจ้าภาพประสานและสนับสนุนการเพาะพันธุ์ดอกดาวเรืองสำหรับปลูก การแนะนำวิธีการปลูกดูแล เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สวยงามมีคุณภาพให้บานสะพรั่งพร้อมกัน ทั้งจังหวัด เบื้องต้นจะทำการเพาะพันธุ์ดอกดาวเรืองให้ได้กว่า ๓๐,๐๐๐กล้า มีระยะเวลาดำเนินการปลูกดอกดาวเรือง ๒ ระยะ ระยะที่ ๑ ปลูกตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อจะให้ออกดอกบานสะพรั่งในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ และระยะที่ ๒ ให้ดำเนินการปลูกดอกดาวเรืองตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกัน ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
จำนวนคนอ่าน 83 คน จำนวนคนโหวต 0 คน