ข่าวประจำวัน >> ข่าวประจำวัน
จังหวัดอุตรดิตถ์จัดโครงการแจกโฉนดทั่วทิศพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนพื้นที่ อำเภอเมืองและลับแล

วันที่ 1 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 44 คน)
สุรีย์ แสงทอง ส.ปชส.อุตรดิตถ์

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาที่ดิน เขต 5 และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชนชาวอำเภอเมืองและลับแล ตำบลท่าอิฐ ,ตำบลงิ้วงามและตำบลชัยจุมพล จำนวน 200 แปลง พื้นที่กว่า 241 ไร่ โครงการแจกโฉนดทั่วทิศพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งศูนย์อำนวยการสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร – ตาก – พิษณุโลกโลก – อุตรดิตถ์ เป็นผู้ออกเดินสำรวจ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ถือครองหนังสือสิทธิ์ที่ดินทำกิน หรือ สค.1 ที่ยังตกสำรวจได้มีโอกาสครอบครองที่ดินของตนเองรูปแบบโฉนดที่ดิน อันเป็นประโยชน์ในการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตการการถือครองประโยชน์ในที่ดินทำกินของตนเอง อันเป็นหลักประกันในการเพิ่มมูลค่ายกมาตรฐานชีวิตให้ดีขึ้น พร้อมกันนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ยังได้ดำเนินการสำรวจประชาชนที่ยังไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง เพื่อจะได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเพื่อออกเป็นเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. ให้กับประชาชนต่อไป
------------------ภาพ/ข่าว  ประพันธ์  หงษ์ยี่สิบเอ็ด ทีมข่าว ส.ปชส.อุตรดิตถ์
จำนวนคนอ่าน 45 คน จำนวนคนโหวต 0 คน