ข่าวประจำวัน >> ข่าวประจำวัน
ผู้แทนพระองค์มอบสิ่งของพระราชทานโครงการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย"มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ที่จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 1 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 62 คน)
สุรีย์ แสงทอง ส.ปชส.อุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.60 เวลา 14.30 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดฯให้ ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เป็นผู้แทนพระองค์ได้เดินทางพร้อมคณะฯเดินทางตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของราษฎรบ้านห้วยต้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยในการให้ความช่วยเหลือต่อไป และเป็นประธานประกอบพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยต้า หมู่ที่ 4 ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ในโอกาสนี้ได้ร่วมกับนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พลตรีทวีศักดิ์ วินิจสร ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 35 นายอำเภอท่าปลา และหัวหน้าส่วนราชการ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ตัวแทนประชาชนจำนวน 60 ราย และถวายสิ่งของพระราชทานแด่พระสงฆ์ จำนวน ๒ รูป รวมจำนวนสิ่งของพระราชทานทั้งสิ้น 500 ชุด ต่างมีความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ดร.มนัส โนนุช กล่าวว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัย ได้พระกรุณาโปรดให้ มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย"
*******************************************
ภาพ/ข่าว ...............ประพันธ์  หงษ์ยี่สิบเอ็ด  ทีมข่าว ส.ปชส.อุตรดิตถ์
จำนวนคนอ่าน 63 คน จำนวนคนโหวต 0 คน