ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์งานฝึกวิชาชีพของเรือนจำ

วันที่ 9 มิ.ย. 2560 )
 
ขอประชาสัมพันธ์งานฝึกวิชาชีพของเรือนจำ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

     เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอประชาสัมพันธ์การฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง ที่ใกล้พ้นโทษ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการจ้างงานจากสถานประกอบการภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีประเภทวิชาชีพที่ฝึกอบรมให้ผู้ต้องขัง ดังนี้ ช่างไม้ จำนวน 1 คน ช่างเฟอร์นิเจอร์ (ทำสี, ตกแต่งสีไม้) จำนวน 1 คน งานปักผ้า จำนวน 2 คน งานจักสาน จำนวน 8 คน งานทั่วไป (ทำความสะอาด,ประกอบอาหาร) จำนวน 24 คน โดยสามารถติดต่อการจ้างงานได้ที่ฝ่ายฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 0 5541 1013 ต่อ 17
จำนวนคนอ่าน 46 คน จำนวนคนโหวต 0 คน