ข่าวประชาสัมพันธ์
การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ

วันที่ 12 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 95 คน)

จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ 4 คำถามของนายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป 

     จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนี้

1.ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่
2.หากไม่ได้จะทำอย่างไร
3.การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียว ไม่คำนึงถึงเรื่องอนาคตของประเทศ และเรื่องอื่น ๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้องหรือไม่
4.ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมือง ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีกแล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร

     โดยประชาชน สามารถแสดงความคิดเห็นต่อ 4 คำถามตามที่นายกรัฐมนตรีสอบถาม ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ทุกอำเภอในวัน เวลาราชการ โดยต้องเตรียมบัตรประชาชนไปแสดงตน เพื่อป้องกันการแอบอ้างสิทธิการแสดงความคิดเห็น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะรวบรวมข้อมูลให้นายกรัฐมนตรีรับทราบทุก 10 วัน
จำนวนคนอ่าน 96 คน จำนวนคนโหวต 0 คน