ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 16 มิ.ย. 2560 )

การรับสมัครและคัดเลือกคนหางาน เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล 
จำนวนคนอ่าน 107 คน จำนวนคนโหวต 0 คน