ข่าวประจำวัน >> ข่าวประจำวัน
จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ทำหน้าที่บันทึกภาพ จิตอาสาเฉพาะกิจ งานประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์ งานด้านการประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ต.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 74 คน)
สุรีย์ แสงทอง ส.ปชส.อุตรดิตถ์

วันนี้ ( ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายสุมิตร เกิดกล่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ทำหน้าที่บันทึกภาพ จิตอาสาเฉพาะกิจ งานประชาสัมพันธ์ ของคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์  งานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง   พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับมอบภารกิจเป็นหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์  พร้อมนี้มี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตำรวจภูธร/ตำรวจสันติบาล/ทหาร ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานจิตอาสาเฉพาะกิจ ด้านการประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง ๙ อำเภอ  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ สวท.อุตรดิตถ์ , ผู้แทนหัวหน้าสถานีวิทยุ อสมท.อุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์  บุคลากรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด  ช่างภาพประจำหน่วยงาน  ช่างภาพฝ่ายประชาสัมพันธ์  ช่างภาพคณะทำงานการจัดทำจดหมายเหตุ  ผู้สื่อข่าว/สื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ในอันที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพมุมสูง  การแต่งกายของผู้ทำหน้าที่ทุกฝ่ายให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ แนวทางในทิศทางเดียวกันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับงานด้านการประชาสัมพันธ์ ได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนทุกแขนง ดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และจะได้เพิ่มความถี่แจ้งข่าวสารไปยังประชาชนให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จะได้มีเจ้าหน้าที่ร่วมประสานงาน/ลงทะเบียนช่างภาพ/ผู้สื่อข่าว ณ  ศูนย์อำนวยการฯ ร่วมกับฝ่ายทหาร/ตำรวจ ในการการส่ง-รวบรวมภาพ  จัดเก็บและบันทึกภาพ การจัดทำบัตรประจำตัวช่างภาพ บัตรประจำตัวผู้สื่อข่าว โดยได้ดำเนินการลงทะเบียนผู้ปฏิบัติหน้าที่ และเบื้องต้นได้มอบคู่มือสื่อมวลชนที่ได้รับมอบจากส่วนกลาง ให้กับผู้ปฏิบัติได้ทำการศึกษาการปฏิบัติต่อไป

จำนวนคนอ่าน 75 คน จำนวนคนโหวต 0 คน