ข่าวรับสมัครงาน
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งประชาสัมพันธ์การฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง

วันที่ 11 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 33 คน)
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

           ด้วยกรมราชทัณฑ์มีนโยบายเตรียมการเกี่ยวกับการมีงานทำของผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเพื่อผู้ต้องขังดังกล่าวจะได้ประกอบอาชีพมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์จึงขอประชาสัมพันธ์การฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังโดยติดต่อการจ้างงานได้ที่ฝ่ายฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร 0-5541-1013ต่อ17
จำนวนคนอ่าน 34 คน จำนวนคนโหวต 0 คน