ข่าวประชาสัมพันธ์
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพประจำปี 2561

วันที่ 11 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 43 คน)
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

          สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ผู้แทนชุมชน หรือองค์กรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมพาลาสโซ่รัชดาภิเษกดินแดนกรุงเทพมหานคร
          ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจการสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทรศัพท์ 02 244 2515-16หรือ 02 2442522 หรือติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.parliament.go.th/innovation และทางwww.facebook.com/democinnovation
จำนวนคนอ่าน 44 คน จำนวนคนโหวต 0 คน