ข่าวประชาสัมพันธ์
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ขอเชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

วันที่ 12 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 93 คน)

             ด้วยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเครือข่ายด้านเด็ก ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติจึงขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.00น.เป็นต้นไป ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการมอบทุนการศึกษา การตอบคำถามชิงรางวัล การแข่งขันเกมสร้างสรรค์ การวาดภาพระบายสี และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมายมาย
จำนวนคนอ่าน 94 คน จำนวนคนโหวต 0 คน