ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเนื้อสุกรธงฟ้า

วันที่ 12 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 36 คน)

         สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ขยายเวลาจำหน่ายเนื้อสุกรธงฟ้า ในช่วงเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 5 ครั้งในวันที่ 12,19,26 มกราคม 2561และ 2,9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้(ทุกวันศุกร์) บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจะขายในราคากิโลกรัมละ 80 บาท จำกัดการซื้อรายละ 1 กิโลกรัม
จำนวนคนอ่าน 37 คน จำนวนคนโหวต 0 คน