ข่าวประจำวัน >> ข่าวประจำวัน
จังหวัดอุตรดิตถ์ เตรียมพร้อมรับนักปั่นโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน ครั้งแรกในประเทศไทย ปั่นสามัคคี คนตาดีช่วยคนตาบอด กรุงเทพ-เชียงใหม่

วันที่ 12 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)

วันนี้เวลา 09.00 น. นาย ธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานการประชุมโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน ณ ห้องประชุมสวางบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมีนายประหยัด ทรงคำ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการภาคเหนือและนางฉวีวรรณ สัญญา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ในการประชุมในครั้งนี้เนื่องด้วยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้จัดทำโครงการ "ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind ” ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อรณรงค์ยกระดับคุณค่าและศักดิ์ศรีคนพิการไทยทั่วประเทศ และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ อำเภอแม่ริมและอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการจัดรูปขบวนเพื่อนำนักปั่นจักรยานตาบอดทีมชาติไทยร่วมกับนักปั่นจิตอาสา จำนวน 20 คน เริ่มจากกรุงเทพมหานครผ่าน 8 จังหวัด คือ สุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง และเชียงใหม่ รวมระยะทาง 867 กิโลเมตร ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์จะดำเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าวระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 
จำนวนคนอ่าน 67 คน จำนวนคนโหวต 0 คน