ข่าวประจำวัน >> ข่าวประจำวัน
การประชุมเพื่อพิจารณาการขออนุญาตการตั้งโรงงานไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 12 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 54 คน)

วันนี้ (12 มกราคม 2561)เวลา 14.00น.นาย เสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการขออนุญาตการตั้งโรงงานไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการซึ่งเป็นกรมการจังหวัดเข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพิจารณาการขออนุญาตการตั้งโรงงานไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายหลังจากที่บริษัท อุตรดิตถ์ กรีนเพาเวอร์ จำกัด มีความประสงค์ที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ หมู่ 9 ตำบลวังแดง อำเภอ ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์โดยได้มีการจัดทำประชาคมและขออนุญาตตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการแล้ว จึงได้กำหนดประชุมคณะกรรมกรมการจังหวัดเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจังหวัดอุตรดิตถ์
จำนวนคนอ่าน 55 คน จำนวนคนโหวต 0 คน