ข่าวประกวดราคา
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

วันที่ 29 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 89 คน)

                ด้วยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ (ส.ป.ก.อุตรดิตถ์)จะทำการการขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวร ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 13 รายการ วัสดุคงทนถาวรจำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดต่างๆพร้อมดูครุภัณฑ์ที่ประกาศขายได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์เลขที่ 251 ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.0-5542-8503 ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 09.00-15.00น. ทุกวันทำการและจะทำการขายทอดตลาดในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 -11.30น. ณห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์อาคาร 2 ชั้น 2

จำนวนคนอ่าน 90 คน จำนวนคนโหวต 0 คน