ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งประชาสัมพันธ์วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์และตำแหน่งว่าง

วันที่ 30 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 17 คน)

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ประชาสัมพันธ์วารสารจัดหางานและตำแหน่งว่างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561มาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ว่างงาน ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการหางานทำหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.doe.go.th/uttaradit และสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์/โทรสาร 055-417016 มหาดไทย 22353
จำนวนคนอ่าน 18 คน จำนวนคนโหวต 0 คน