ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคนพิการ เพื่อขึ้นบัญชีประจำสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์และกิ่งกาชาดอำเภอ

วันที่ 30 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 8 คน)

จำนวนคนอ่าน 9 คน จำนวนคนโหวต 0 คน