ข่าวรับสมัครงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลกแจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 2 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 25 คน)

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลกจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000  บาท โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 6 ถึง 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 08.30-16.30น. ในวันและเวลาราชการภาค (เช้าเวลา 08.30-12.00น.และภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก โทรศัพท์ 055-322802
จำนวนคนอ่าน 26 คน จำนวนคนโหวต 0 คน