ข่าวรับสมัครงาน
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งประชาสัมพันธ์งานฝึกวิชาชีพของเรือนจำ

วันที่ 8 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 62 คน)

         ด้วยกรมราชทัณฑ์มีนโยบายเตรียมการเกี่ยวกับการมีงานทำของผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเพื่อผู้ต้องขังดังกล่าวจะได้ประกอบอาชีพมีรายได้พอเลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง โดยมีผู้พ้นโทษเดือนกุมภาพันธ์ในประเภทวิชาชีพดังต่อไปนี้

1.กองงานปักผ้า 1 คน
2.กองงานจักรสาน 4 คน
3.ทั่วไป (ทำความสะอาด,ประกอบอาหาร ฯลฯ) 13 คน
ติดต่อการจ้างงานได้ที่ฝ่ายวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร 0-5541-1013 ต่อ 17
จำนวนคนอ่าน 63 คน จำนวนคนโหวต 0 คน