ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2561

วันที่ 8 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 33 คน)

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช 2561 จำนวน 2 วัดคือวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวงตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์   ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสามารถขอรับพระราชทานผ้ากฐินเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พระอารามหลวงดังกล่าว โปรดแจ้งความจำนงได้ที่กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 2 เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์02 209 3722 โทรสาร02 2029 632ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 34 คน จำนวนคนโหวต 0 คน