ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 9 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 21 คน)

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และภาคีเครือข่ายทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์จังหวัดอุตรดิตถ์และโครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีอุตรดิตถ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยจะจัดขึ้น ณ บริเวณหอวัฒนธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2561 ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ของสัปดาห์ อาทิตย์สุดท้ายของทุกเดือน ระหว่างเวลา 15.00 น.-21.00น. โดยในเดือนกุมภาพันธ์จะจัดขึ้นในวันศุกร์และเสาร์ที่ 23-24 
จังหวัดอุตรดิตถ์จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมจับจ่ายใช้สอยสินค้าทางวัฒนธรรมในตลาดประชารัฐและร่วมชมกิจกรรมต่างๆภายในงาน
จำนวนคนอ่าน 22 คน จำนวนคนโหวต 0 คน