ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ตรวจตลาดตรุษจีน

วันที่ 12 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 13 คน)

จังหวัดอุตรดิตถ์บูรณาการทุกภาคส่วนตรวจสอบคุณภาพสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความมั่นใจผู้บริโภค
 นายพนม  มีศิริพันธุ์  ปศุสัตว์ เขต 6 (พิษณุโลก)   พร้อมด้วย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกร์  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ตรวจติดตามสถานการณ์คุณภาพสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน   โดยได้ไปตรวจคุณภาพสินค้าตามตลาดสดเทศบาล 3 ที่เป็นแหล่งซื้อขาย และห้างค้าปลีกค้าส่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์   โดยเฉพาะคุณภาพเนื้อสุกรชำแหละ , ไก่สด, เนื้อสด , ผัก ผลไม้ เป็นต้น
  คุณภาพสินค้าที่ใช้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ส่วนใหญ่ยังคงมีคุณภาพดี  มีการสุ่มตรวจสินค้าประเภทอาหารทะเลโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัด  พบว่ามีสารปนเบื้อน (ฟอมารีน)  ที่แช่อาหารทะเล  จึงได้สั่งให้มีการเก็บสินค้าลงจากแผงทั้งหมดและสั่งให้ทำลายทิ้งไม่ให้มีการเอาไปวางจำหน่ายที่อื่นอีก เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค
 ปศุสัตว์เขต 6  กล่าวว่า การตรวจสอบคุณภาพสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน ในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ในครั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเป็นการป้องกันและปราบปรามมิให้ผู้ประกอบการก่อนจำหน่ายสินค้าไม่มีคุณภาพ  โดยเฉพาะอาหารสด และประเภทชำแหลที่ใช้ประกอบพิธีไหว้บรรพบุรุษ ในช่วงเทศกาลตรุษจี
จำนวนคนอ่าน 14 คน จำนวนคนโหวต 0 คน