ข่าวประจำวัน >> ข่าวประจำวัน
จังหวัดอุตรดิตถ์แถลงข่าวการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2561

วันที่ 12 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 23 คน)

 นาย ถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์เปิดเผยว่า จังหวัดอุตรดิตถ์จะงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2561 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ตามนโยบายแห่งรัฐ โดยจะจัดขึ้นที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด การจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาตินั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยผู้วางรากฐานสหกรณ์มายาวนาน ในทุกๆ ปีจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดให้มีพิธีรำลึกถึงพระองค์ท่านโดยมีสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 16 แห่งพร้อมใจกันจัดกิจกรรมต่างๆเช่นทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จัดขบวนพาเหรดเพื่อร่วมแสดงออกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน การแข่งขันกีฬาและงานเลี้ยงสังสรรค์เป็นต้น ซึ่งในแต่ละปีจะมีการสลับสับเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพไปจนครบสำหรับปีนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัดเป็นเจ้าภาพหลักและเป็นปีที่พิเศษกว่าปีอื่นๆคือได้จัดให้มีกิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีการส่งเสริมดำเนินการอยู่กว่า 30 โรงเรียน พร้อมจัดให้มีตลาดนัดครูนักเรียนจำหน่ายสินค้าอีกมากมาย

          นายชวลิต คำเพ็ง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัดซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักของการจัดงานในปีนี้กล่าวเสริมว่าการนำนักเรียนมาร่วมกิจกรรมกับผู้ใหญ่ก็เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ซึมซับแนวคิดในการจัดกิจกรรมสหกรณ์ของผู้ใหญ่ไปปรับใช้ในโรงเรียนและเตรียมตัวเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ดีในอนาคต เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว พร้อมทั้งชี้แจงให้ขบวนการสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รู้ถึงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัดในปีที่ผ่านมา ทั้งเรื่องการลดดอกเบี้ยต่อเนื่องจากร้อยละ 6.50เหลือเพียงร้อยละ 6.00 ถือว่าได้ช่วยเหลือสมาชิกไปแล้วในเบื้องต้นอย่างน้อยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึงเดือนละ 400 บาทต่อเงินกู้ 1 ล้านบาท การติดตามหนี้ที่คาดว่าจะสูญกลับคืนมาได้กว่า 20 ล้านบาททำให้สามารถจ่ายเงินปันผลให้สมาชิกได้มากถึงร้อยละ 6.10และเฉลี่ยคืนถึงร้อยละ 9.70 ซึ่งเป็นที่พึงพอใจของสมาชิก นอกจากนี้ยังมีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกผู้อาวุโสที่บั้นปลายชีวิตมีรายได้เพียงเล็กน้อยด้วยการจัดสรรค่าใช้จ่ายให้สมาชิกที่มีอายุสูงสุดลงมาตามลำดับจำนวน 500 รายรายละ10,000 บาททุกปี จนกว่าจะครบ 50,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการวางแผนการชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะต่อไปในเร็วๆนี้อีกด้วย

จำนวนคนอ่าน 24 คน จำนวนคนโหวต 0 คน