ข่าวประกวดราคา
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพะเนียดประกวดราคาก่อสร้างโกดังและลานตาก

วันที่ 19 เม.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 96 คน)
สุรีย์ แสงทอง ส.ปชส.อุตรดิตถ์

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพะเนียด จำกัด 
มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาก่อสร้างโกดังขนาด 1,000 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง และลานตาก ขนาด 3,200 ตารางเมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาก่อสร้างโกดัง ขนาด 1,000 ตัน ในราคาชุดละ 2,000 บาท และเอกสารประกวดราคาก่อสร้างลานตาก ขนาด 3,200 ตารางเมตร ในราคาชุดละ 2,000 บาท ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพะเนียด จำกัด ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 055-421961 ในวันและเวลาทำการ
จำนวนคนอ่าน 97 คน จำนวนคนโหวต 0 คน