ข่าวประกวดราคา
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพประกวดราคาก่อสร้างฉางและลานตาก

วันที่ 19 เม.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 72 คน)
สุรีย์ แสงทอง ส.ปชส.อุตรดิตถ์

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
มีความรประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาก่อสร้างฉางขนาด 1,500 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง และลานตาก ขนาด 4,800 ตารางเมตร  
ผุ้สนใจติดต่อขอซื้อเอกวารประกวดราคาการก่อสร้างฉาง ขนาด 1,500 ตารางเมตร ในราคาชุดละ 5,000 บาทและเอกสารประกวดราคาการก่อสร้างลานตาก ขนาด 4,800 ตารางเมตร ในราคาชุดละ 3,000 บาทได้ที่สำนักงานสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด ระหว่างวันที่ 11-20 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.เว้นวันหยุดราชการหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055-421138 ในวันและเวลาราชการ

จำนวนคนอ่าน 73 คน จำนวนคนโหวต 0 คน