ข่าวประกวดราคา
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฉาง

วันที่ 2 พ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 123 คน)
สุรีย์ แสงทอง ส.ปชส.อุตรดิตถ์

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาก่อสร้างฉางขนาด 1,500 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง (ครั้งที่ 2) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาการก่อสร้างฉางขนาด 1,500 บาท ได้ที่สำนักงานาสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด ระหว่างวันที่ 2 – 8 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 055-421138 ในวันและเวลาทำการ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาตามรายละเอียดังนี้

จำนวนคนอ่าน 124 คน จำนวนคนโหวต 0 คน