ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครคนพิการเพื่อขึ้นบัญชีประจำสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์และกิ่งกาชาดอำเภอ

วันที่ 4 พ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 44 คน)
สุรีย์ แสงทอง ส.ปชส.อุตรดิตถ์

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เปิดรับสมัครคนพิการเพื่อขึ้นบัญชีประจำสำนักงานเหล่ากาชาดอุตรดิตถ์และกิ่งกาชาดอำเภอโดยรับสมัครตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ถึง 31 มีนาคม 2561 นั้น โดยขยายการรับสมัครออกไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 คุณสมบัติและรายละเอียดเอกสารการสมัคร มีดังนี้
จำนวนคนอ่าน 45 คน จำนวนคนโหวต 0 คน