ข่าวประชาสัมพันธ์
ผังรายการ "คุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนมิถุนายน 2561

วันที่ 4 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 47 คน)
สุรีย์ แสงทอง ส.ปชส.อุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดทำผังรายการ "คุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ทุกวันพุธ เวลา 06.30 น. - 07.00 น. คลื่น 96.75 MHz (ระบบ FM) เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ภารกิจที่สำคัญของภาครัฐ และข้อมุูลข่าวสารฯของหน่วยงานราชการรวมทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชนของจังหวัดอุตรดิตถ์ และการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน ในพื้นที่กว้างขวางและแพร่หลายมากที่สุด ตามรายละเอียดนี้
จำนวนคนอ่าน 48 คน จำนวนคนโหวต 0 คน