ข่าวประจำวัน >> ข่าวประจำวัน
พิธีห่มผ้าพระราชทานพระบรมธาตุทุ่งยั้ง

วันที่ 7 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 30 คน)
สุรีย์ แสงทอง ส.ปชส.อุตรดิตถ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุทุ่งยั้งประดับพระปรมาภิไธย "ส.ธ.” ได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561
 ที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุประดับพระปรมาภิไธย "ส.ธ.” พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561  มีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 500 คน  พร้อมใจกันนุ่งห่มชุดขาวเข้าร่วมพิธี   สำหรับผ้าห่มพระธาตุนั้นมีจิตศรัทธาร่วมกันทอ จำนวน 3 ผืน รวมความยาวกว่า  200 เมตร รอบพระบรมธาตุ 3 รอบ พร้อมทั้งให้พุทธศาสนิกชนได้เขียนชื่อ-สกุลของตนเองและครอบครัว ลงบนผืนผ้าเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะทำพิธีชักรอกขึ้นไปห่มพระบรมธาตุทั้ง 3 ชั้น  
 พระบรมธาตุทุ่งยั้งตามตำนานนั้นก่อสร้างในสมัย สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท ผู้ครองเมืองสุโขทัย ได้เชิญพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาบรรจุไว้ในถ้ำใต้ดินโดยขุดลงไปเป็นถ้ำแล้วก่อพระธาตุไว้ โดยลักษณะเดิมของพระบรมธาตุเมืองทุ่งยั้งคงเป็นรูปเจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์ แต่ต่อมามีการบูรณะเพิ่มเติมโดยพญาตะก่าพ่อค้าไม้ชาวพม่าในสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงก่อนปีพ.ศ. 2444 เป็นลักษณะเจดีย์อย่างพม่า จนใน พ.ศ. 2451 ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำให้ยอดพระบรมธาตุเจดีย์หักพังลงมา หลวงพ่อแก้วสมภารวัดพระบรมธาตุในขณะนั้นได้เป็นหัวหน้าปฏิสังขรณ์ซ่อมเพิ่มเติมดังรูปแบบที่ปรากฏในปัจจุบัน
 ทั้งนี้ ประเพณีห่มผ้าพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาทุกปี ซึ่งการสักการระ "พระบรมธาตุ" หรือ "พระธาตุ" ตามความเชื่อของคนไทยถือว่าเป็นหนึ่งในมงคลสูงสุดแก่ชีวิต เพราะเป็นการเคารพสักการะอัฐิธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบต่อไป
จำนวนคนอ่าน 31 คน จำนวนคนโหวต 0 คน