ข่าวประจำวัน >> ข่าวประจำวัน
พิธีเผาสรีระจำลององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ อัฐมีบูชาที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 7 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 15 คน)

         จังหวัดอุตรดิตถ์จัดพิธีเผาสรีระจำลององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ อัฐมีบูชา  การแสดงแสง สี เสียง อย่างยิ่งใหญ่
ที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  นายเสฐียรพงษ์  มากศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำพุทธสานิกชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ กว่า 5,000 คน ร่วมงานประเพณีบูชาลำรึก หรือ งานอัฐมีบูชา พิธีเผาพระสระจำลองขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (จำลอง) ได้มีการจัดงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 58 แล้ว ชึ่งจะจัดขึ้นหลังจากวันวิสาขบูชาถัดมาอีกหนึ่งวันพระ คือ วันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ในปรนี้ได้มีการแสดง แสง สี เสียงจำลองเมื่อครั้งพระพุทธกาลอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา
งานอัฐมีบูชาการจัดงานไม่ปรากฏหลักฐานว่าเริ่มจัดให้มีขึ้นตั้งแต่เมื่อใดมีเพียงคำบอกเล่าสืบต่อกันมาว่าตั้งแต่สมัยหลวงพ่อแน่น เป็นเจ้าอาวาสก็ได้มีการจัดงานนี้ขึ้นหลังจากหลวงพ่อแน่นมรณภาพลง ก็ได้เว้นไประยะหนึ่ง จนกระทั่งถึงสมัยพระสมุห์กอ ญาณวโรเป็นเจ้าอาวาสได้มีการฟื้นฟูให้มีการจัดงานขึ้นมาอีก และได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน การจัดงานอัฐมีบูชาที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ในปัจจุบันนี้ ได้พัฒนาการจัดงานให้เป็น งานที่ยิ่งใหญ่ขึ้น โดยความร่วมมือกันของทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ มากมาย จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากการทำบุญ ฟังพระสวดพระอภิธรรม และพระธรรมเทศนาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  เช่น จัดให้มีการปิดทองบูชาพระประธานศักดิ์สิทธิ์ในวิหารการบูชาองค์พระบรมธาตุด้วยการทอผ้าห่มองค์พระธาตุเจดีย์ การถือศีลปฏิบัติธรรม การประกวดแข่งขันกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและการแสดงบนเวทีกลางมากมาย เช่นการจัดโต๊ะหมู่บูชา การวาดภาพ การตอบปัญหา การเล่านิทานธรรมะ เป็นต้น นอกจากนี้ในคืนวันอัฐมีบูชา ก่อนที่จะได้มีการถวายพระเพลิงพระบรมศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ได้จัดให้มีการจำลองเหตุการณ์เมื่อครั้งพุทธกาลเป็นการแสดงแสงเสียงประกอบเรื่องราวตามพุทธประวัติซึ่งตื่นตาประทับใจ และได้ความรู้ น่าชมมาก
จำนวนคนอ่าน 16 คน จำนวนคนโหวต 0 คน