ข่าวประจำวัน >> ข่าวประจำวัน
จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดงานชิมทุเรียน จังหวัดเตรียมจัดงาน“ชิมทุเรียน หลง – หลิน กินผลไม้คุณภาพ ของดีจังหวัดอุตรดิตถ์”สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค

วันที่ 11 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 25 คน)

       จังหวัดอุตรดิตถ์จัดงาน"ชิมทุเรียน หลง – หลิน กินผลไม้คุณภาพ ของดีจังหวัดอุตรดิตถ์”สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค
            ที่ตลาดกลางเทศบาลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  นายเสฐียรพงษ์  มากศิริ   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดงาน"ชิมทุเรียน หลง – หลิน กินผลไม้คุณภาพ ของดีจังหวัดอุตรดิตถ์” โครงการเสริมสร้างการเพิ่มศักยภาพและรักษาอัตลักษณ์ทุเรียนและผลไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีกิจกรรมประกวดทุเรียน  การแข่งขันการกินทุเรียน แข่งขันส้มตำทุเรียน เป็นต้น  และอย่างที่สร้างสีสันในงานเป็นการเดินแบบธิดาทุเรียน เป็นต้น งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2561 ในงานมีการจำหน่ายทุเรียนพันธุ์หลงลับแล – ลินลับแล ในราคาที่ถูกด้วย
               เนื่องจาก โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยภาคเกษตรเป็นหลัก  อีกทั้งทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง  โดยเฉพาะทุเรียน หลง – หลินลับแล เป็นทุเรียน 2 สายพันธ์ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของกรมส่งเสริมการเกษตรจัดประกวดทุเรียนพื้นเมือง อีกทั้ง กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ และสัปปะรดห้วยมุ่น ประกอบกับปัจจุบันพบว่ามีการแอบอ้างนำทุเรียน/สัปปะรดจากแหล่งอื่นมาสวมสิทธิ์จำหน่ายเป็นทุเรียน/สัปปะรดจากจังหวัดอุตรดิตถ์โดยที่ทุเรียนนอกพื้นที่นำมาจำหน่ายช่วงเดือนเมษายน ต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งข้อเท็จจริงผลผลิตในพื้นที่ออกสู่ตลาดกลางเดือนพฤษภาคม ทำให้เสียชื่อทุเรียนที่อร่อยที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ค้าบางรายนำเอาทุเรียนอ่อน/ทุเรียนด้อยคุณภาพมาขาย ได้ทำลายความเชื่อมั่นของผู้บริโภค/ภาพลักษณ์ของทุเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงดำเนินโครงการเสริมสร้างการเพิ่มศักยภาพและรักษาอัตลักษณ์ทุเรียนและผลไม้จังหวัดอุตรดิตถ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จำนวนคนอ่าน 26 คน จำนวนคนโหวต 0 คน