ข่าวประจำวัน >> ข่าวประจำวัน
นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

วันที่ 29 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 59 คน)
สุรีย์ แสงทอง ส.ปชส.อุตรดิตถ์

นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยก่อนวาระการประชุมมีพิะีมอบวุฒิบัตรใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ที่ได้ทำความดีช่วยเหลือ และสนับสนุนผลผลิตจากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดห้วยมุ่น การฉายวีดีทัศน์ประมวลภาพกิจกรรมการจัดงานของจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 2 ราย คือ นายจตุรวุฒิ โชตะวัน นายอำเภอทองแสนขัน และนายธานี พาเขียว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
จำนวนคนอ่าน 60 คน จำนวนคนโหวต 0 คน