ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ แจ้งเตือนระวังมิจฉาชีพหลอกเรียกเก็บเงินภาษีอากร

วันที่ 3 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 28 คน)
สุรีย์ แสงทอง ส.ปชส.อุตรดิตถ์

ด้วยระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2561 เป็นช่วงของการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) ปีภาษี 2561 สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน การประกอบวิชาชีพอิสระ การรับเหมาก่อสร้างการธุรกิจ การพาณิชย์และการเรียนอื่นๆ ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งจะสิ้นสุดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีในวันที่ 30 กันยายน 2561
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ขอแจ้งเตือนให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีดังกล่าวข้างต้นทราบว่า สำนักงานฯ ไม่มีการให้เจ้าหน้าที่สรรพากรออกใบเรียกเก็บเงินภาษีอากร ณ สารประกอบการแต่อย่างใด ดังนั้น หากมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือพบผู้มีพฤติกรรมในการเรียกเก็บเงินดังกล่าว ขอโปรดอย่าหลงเชื่อเป็นอันขาด กรณีหากมีข้อสงสัยขอให้สอบถามหรือแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์หมายเลขโทรศัพท์ 055-411453, 055-412122 ต่อ 113, 211 หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 29 คน จำนวนคนโหวต 0 คน